Informationsmaterial

Klicka på länken nedan så får du upp ett produktblad med information om nummerupplysningstjänsten 118 400 i en ny flik.

Vill du ha ett produktblad hemskickat till dig så kontakta kundtjänsten för 118 400.

Produktblad 118 400

Använd tjänsten:

Telefon: 118 400

Kontaktuppgifter kundtjänst

PTS övriga kommunikationstjänster:
Bildtelefoni.net

Tjänsten utförs av
Samres AB på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).

PTS