Tillgänglighetsredogörelse

Den här sidan beskriver hur 118400.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

118400.se är tillgänglig enligt riktlinjerna för tillgänglighet, Web Content Accessibility Guidlines (WCAG) 2.1, nivå AA.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om det finns innehåll på 118400.se som inte är tillgängligt för dig är du välkommen att meddela oss på följande sätt:

·         skicka e-post till info@118400.se
·         ring 020-36 46 56

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen ska vara förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 

Använd tjänsten:

Telefon: 118 400

Kontaktuppgifter kundtjänst

PTS övriga kommunikationstjänster:
Bildtelefoni.net

Tjänsten utförs av
Dynava AB på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).

PTS