Behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen

Post- och telestyrelsen (PTS) är personuppgiftsansvarig för nummerupplysningstjänsten 118 400. Tjänsten tillhandahålls av en extern leverantör, Dynava AB, på uppdrag av PTS. Därmed är det personuppgiftsbiträdet Dynava, inte PTS, som behandlar dina personuppgifter. Personuppgifterna behandlas i Sverige.

Dynava behandlar följande personuppgifter om dig: I samband med att du registreras för 118 400 registreras ditt förnamn, efternamn, adress, personnummer och vilka telefonnummer som du vill ska vara anslutna till tjänsten. Om du kontaktar kundtjänst kan vi be om dina kontaktuppgifter för att kunna återkomma till dig rörande ditt kundtjänstärende.

Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att försäkra att endast behöriga personer kan använda tjänsten utifrån de ramar som tjänsten medger. Syftet är också kvalitetskontroll, redovisningsunderlag och statistik samt möjlighet att återkoppla på kundtjänstärenden.

Eftersom det ingår i PTS uppdrag att utföra samhällsviktiga telefonitjänster och registrering av personuppgifter är nödvändig för utförandet av tjänsten, är den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen det som i lagstiftningen kallas allmänt intresse.

Dynava har en skyldighet att tillhandahålla information till dig som registrerad användare av nummerupplysningstjänsten 118 400 om hur dina personuppgifter behandlas.

Dina registrerade personuppgifter finns kvar tills det att du meddelar tjänstens kundtjänst att du inte längre vill vara registrerad för tjänsten. Uppgifterna kommer då att raderas inom tre månader. Dynava AB kontaktar registrerade Användare var fjärde år för att informera om att deras behörighetsperiod håller på att löpa ut. Om du som Användare inte förnyar din behörighetsperiod efter det att Dynava har kontaktat dig kommer dina personuppgifter att raderas efter tre månader.

Om du vill veta vilka uppgifter som finns sparade om dig, ändra, lägga till eller ta bort uppgifter om dig själv kan du kontakta 118 400:s kundtjänst.

Om du vill klaga på något som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till tjänstens kundtjänst, PTS och även till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter:

118 400:s kundtjänst/ Dynava AB

Telefon: 020 – 36 46 56
E-post: info@118400.se

Postadress:
Dynava AB
Kundtjänst
G:a Rådstugugatan 19
602 24 Norrköping

PTS dataskyddsombud kan kontaktas genom dataskyddsombudet@pts.se

PTS kontaktuppgifter:

Adress: Box 5398, 102 49 Stockholm

E-post: pts@pts.se

Växel: 08-678 55 00

Använd tjänsten:

Telefon: 118 400

Kontaktuppgifter kundtjänst

PTS övriga kommunikationstjänster:
Bildtelefoni.net

Tjänsten utförs av
Dynava AB på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).

PTS