Välkommen till 118 400

20 september kl. 00:00-04:00 utförs ett tekniskt arbete som kan innebära kortare störningar för inkommande och utgående samtal i tjänsten.

118 400 är en nummerupplysningstjänst för dig som beroende på synnedsättning, annan funktionsnedsättning, eller av andra skäl, har särskilt behov av tjänsten. Du som inte kan söka efter nummer i kataloger, på internet och inte kan ringa avgiftsbelagda nummerupplysningar och notera numret för framtida behov, kan få använda 118 400. Tjänsten är avsedd för personligt bruk för privatpersoner i Sverige.

Lättläst svenska

Använd tjänsten:

Telefon: 118 400

Kontaktuppgifter kundtjänst

PTS övriga kommunikationstjänster:
Bildtelefoni.net

Tjänsten utförs av
Samres AB på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).

PTS