Välkommen till 118 400

118 400 är en nummerupplysningstjänst för dig som beroende på synnedsättning, annan funktionsnedsättning, eller av andra skäl, har särskilt behov av tjänsten. Du som inte kan söka efter nummer i kataloger, på internet och inte kan ringa avgiftsbelagda nummerupplysningar och notera numret för framtida behov, kan få använda 118 400. Tjänsten är avsedd för personligt bruk för privatpersoner i Sverige.

Använd tjänsten:

Telefon: 118 400

Kontaktuppgifter kundtjänst

PTS övriga kommunikationstjänster:
Bildtelefoni.net

Tjänsten utförs av
Eniro 118 118 AB på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).

PTS