Frågor och svar

Frågor:

1. Vem har rätt att få tjänsten 118400?

2. Hur ansöker jag till tjänsten 118400?

3. Från hur många telefonnummer kan jag ringa till tjänsten?

4. Får jag anmäla ett företagsabonnemang?

5. Hur länge får jag tillgång till tjänsten?

6. Får ni uppdatering per automatik om jag flyttar eller byter telefonnummer?

7. Hur många samtal får jag ringa till 118400?

8. Hur vet jag om mina samtal håller på att ta slut?

9. Vad ingår i tjänsten?

10. Kan jag fråga efter telefonnummer utomlands?

11. Kan jag nå 118400 från utlandet?

12. Hur hanteras mina personuppgifter?

13. Vart vänder jag mig vid frågor om tjänsten?

Svar:

1. Vem har rätt att få tjänsten 118 400?

Svar: Du som har en funktionsnedsättning, eller annat särskilt behov, som gör att du inte kan söka efter nummer i kataloger, på internet och inte kan ringa avgiftsbelagda nummerupplysningar och notera numret för framtida behov. Tjänsten får användas för personligt bruk av privatpersoner i Sverige.

2. Hur ansöker jag till tjänsten 118 400?

Svar: Det finns olika sätt att ansöka om behörighet till tjänsten. Du kan ansöka genom att ringa kundtjänsten eller fylla i ett formulär här på webbsidan alternativt skriva ut en blankett från webbsidan. Läs mer här.

3. Från hur många telefonnummer kan jag ringa till tjänsten?

Svar: Du kan lägga in upp till fem telefonnummer som du vill kunna använda för att nå tjänsten, exempelvis hemnummer, mobilnummer och nummer till fritidsbostad. Vad gäller mobilnummer så går det bra både med fast abonnemang och kontantkort.

4. Får jag anmäla ett företagsabonnemang?

Svar: Nej, tjänsten är bara till för privat bruk från privata abonnemang.

5. Hur länge får jag tillgång till tjänsten?

Svar: Behörigheten till tjänsten gäller i 4 år. Kundtjänsten informerar dig då det är dags att förnya behörigheten.

6. Får ni uppdatering per automatik om jag flyttar eller byter telefonnummer?

Svar: Nej, om du flyttar eller ändrar telefonnummer så kontaktar du kundtjänsten.

7. Hur många samtal får jag ringa till 118 400?

Svar: Du kan ringa upp till 1000 samtal per år. År räknas inte utifrån kalenderår utan utgår från det datum då du fått tillgång till tjänsten.

8. Hur vet jag om mina samtal håller på att ta slut?

Svar: Information lämnas av telefonisten som svarar på 118 400 när du har 500 respektive 100 samtal kvar att använda. Det går också bra att kontakta kundtjänsten 020-36 46 56 för att stämma av hur många samtal du har kvar.

9. Vad ingår i tjänsten?

Svar: Du kan ställa frågor om adresser och telefonnummer. Framkoppling till det efterfrågade telefonnumret ingår. Det efterföljande samtalet betalar du till din teleoperatör, enligt det avtal du har med din operatör. Tjänsten erbjuder också möjligheten att få upplysningen skickad till sig som SMS när du ringer från ett mobilabonnemang.

10. Kan jag fråga efter telefonnummer utomlands?

Svar: Nej, tjänsten gäller endast för förfrågningar inom Sverige.

11. Kan jag nå 118 400 från utlandet?

Svar: Nej, det går inte att nå 118400 från utlandet.

12. Hur hanteras mina personuppgifter?

Svar: Dina personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen. Läs mer här

13. Vart vänder jag mig vid frågor om tjänsten?

Svar: Om du har frågor så är du välkommen att kontakta kundtjänsten för 118 400.

Använd tjänsten:

Telefon: 118 400

Kontaktuppgifter kundtjänst

PTS övriga kommunikationstjänster:
Bildtelefoni.net

Tjänsten utförs av
Dynava AB på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).

PTS