Välkommen till 118 400

Du som har en funktionsnedsättning, eller annat särskilt behov, som gör att du inte kan söka efter nummer i kataloger, på internet och inte kan ringa avgiftsbelagda nummerupplysningar och notera numret för framtida behov, kan få använda nummerupplysningstjänsten 118 400. Tjänsten är avsedd för personligt bruk för privatpersoner i Sverige.

Använd tjänsten:
Telefon: 118 400
Kontaktuppgifter kundtjänst

PTS övriga kommunikationstjänster:

Bildtelefoni.net

Teletal.se

Texttelefoni.se

 

Tjänsten utförs av
Eniro 118 118 AB på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).