Kostnadsfri nummerupplysning för personer med funktionsnedsättning

Du som har en bestående funktionsnedsättning som gör att du inte kan söka efter nummer på nätet eller i tryckta kataloger, kan ha möjlighet att få kostnadsfri nummerupplysning hos 118 400.

Tjänsten får användas för personligt bruk av privatpersoner i Sverige.

118 400 håller öppet alla dagar dygnet runt.

Vem står bakom 118 400?

Eniro 118 118 driver nummerupplysningstjänsten 118 400 på uppdrag av Post- och telestyrelsen från den 15 mars 2015.

Vem får använda tjänsten?

Tjänsten 118 400 erbjuder nummerupplysning för personer som på grund av synnedsättning, blindhet eller annan funktionsnedsättning inte kan söka efter nummer i kataloger, på internet eller som inte kan ringa avgiftsbelagda nummerupplysningar och notera numret för framtida behov.

Tjänsten får användas för personligt bruk av privatpersoner i Sverige.

Hur anmäler man sig?

Du kan anmäla dig på två olika sätt. Antingen fyller du i en blankett som beställs hos vår Kundtjänst eller laddas ner här, eller så anmäler du dig per telefon direkt hos Kundtjänst.
Be exempelvis någon anhörig, förskrivare eller personal på syncentralen hjälpa dig.

Hur fungerar tjänsten?

118 400 erbjuder nummerupplysning och även framkoppling till det nummer du sökt. Om du får svar efter framkopplingen debiteras du för samtalet enligt det avtal du har med din operatör.
Du kan ringa upp till 1000 samtal per år från de nummer som du har registrerat hos oss.

Kan man ringa 118 400 från mobiltelefon?

Ja, det går bra att ringa 118 400 från mobiltelefon, både från fast abonnemang och med kontantkort.

Vilka öppettider har 118 400?

118 400 håller öppet alla dagar dygnet runt


Tjänsten utförs av 118 118 AB på uppdrag av
Post- och telestyrelsen (PTS).