Ansökningsformulär

Fyll i dina uppgifter här.

Fyll i ditt för och efternamn

Fyll i ditt personnummer

Fyll i din gatuadress

Fyll i ditt postnummer

Fyll i din postort

Fyll i ditt telefonnummer

Fyll i ytterligare telefonnummer

Kryssruta för funktionshinder * (Obligatoriskt fält)

Använd tjänsten:

Telefon: 118 400

Kontaktuppgifter kundtjänst

PTS övriga kommunikationstjänster:
Bildtelefoni.net

Tjänsten utförs av
Eniro 118 118 AB på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).

PTS